СЪГРЯВАТ

детските очи
съгряват повече от
всякакви слънца

..................................

алтернативно:

очите детски
повече от всякакви
слънца съгряват

Категория: