НЕБЕСА

не повелява
любовта — сърце да се
обезсърчава

не разрешава
любовта — сърце да се
опечалява

а се вселява
в него и окриля го
и благославя

и разтуптява
го и го чрез себе си
ощастливява

.......................................

и завещава
му — чрез нея — небеса
да съзидава

да ги възвисява и
туптейки — озарява

Категория: