СВОБОДНИ

бедуините —
туптят сърца свободни
сред пустините

............................................

бедуините —
победата на свободата
сред пустините

Категория: