ИЗБЯГВА

любов когато
от любов избягва се —
се скръб наслагва

Категория: