ЧИСТА

почти като стих
от СВЕТА̀ТА КНИГА е
чиста сълзата

Категория: