ГЛАД

Чевръстка
си говореше
с любов
на преждата,
плетейки,

а преждата
я зо̀реше:
„Побързай,
че е глад
за грейки!“

Категория: