ПОЧТИ КАТО АКРО-„YES“

Историята
Е — което става и
Се премълчава

Поезията
Е градивното — което
Възвисява

А ЛЮБОВТА е
Светостта — която
Душепричестява

Категория: