НАСЪРЧАВАТ

думите (имат
дарбата да) насърчават
действителността

да става каквато е
в тяхното въображение

Категория: