ОСТАРЯВАНЕ

Не всеки остарява,
но който остарява
без да се продава,
сърцата окрилява!

Категория: