МУТАНТИ

И мен закичиха с корона
коварни вирусни мутанти,
тъй всяка мислеща персона
да млъкне искат интриганти.

Категория: