ПРИЯТЕЛИ

Малко, но лични,
вместо себични
хора двулични!

Категория: