СЛУГИНАЖИ

Слугинажи, слугинажи,
на тулупи верни стражи
по държавните етажи!

Категория: