ДЕЛА И ДУМИ

"Който говори - не знае,
който знае - не говори!"
Лао Дзъ
Който знае - не говори,
а дела добри да стори!

Категория: