В ТЯХ

колчем
в тях
сърцата
пребивават

се
словата
отблагодаряват

Категория: