БУРНО ВРЕМЕ

Бурно време, зарад бурите
като мълнии са думите,
виждат ги дори и слепите
и дочуват ги и глухите!

Категория: