СВЕТИ ПАИСИЙ!

След Паисий България
не е пръст територия,
а Родина с История!

Категория: