***

опр'е ли въпрос
до пар'и - от оч'ите
зав'алят искр'и

Категория: