"ЗАКОНИТЕ НА МЪРФИ"

На Мърфи Законите
не спазват каноните
на фалш и пагоните!

Категория: