ПРАВДА И НЕПРАВДА

Които Правда казват
и с действия доказват
Неправдата наказват!

Категория: