***

Любовта я
уволниха
и Те, Боже,
наскърбиха...

Любовта я
унизиха
и се, Боже,
озвериха...

Любовта я
угнетиха
и се, Боже,
с ад сдобиха...

Категория: