НАДЕЖДАТА

България днес страда
от глутница нападната,
но в гвардията млада
и в Господ е Надеждата!

Категория: