ПЪТИЩА

Много хора ни казват
по кой път да тръгнем,
но ние сами избираме
по кой път да вървим!

Категория: