ОКРЍЛЯ

стихът
невинна е душа
оголена

която
да окрѝля
е помолена

от други
вътре в себе си
душѝ стаени

за да се
чувстват те
обичани
и
утешени

............................

и
окрилени

и
ощастливени

Категория: