БОЛИ

да простиш — при все
че те боли — е — себе
си да причестиш

Категория: