СТРЕМЕЖИ

Колкото по-алчен
човек представлява,
толкова по-личен
стреми се да става!

Категория: