СЪДБАТА

Съпротивлява се Съдбата,
за да калява ни Сърцата,
за да направят Рай Земята!

Категория: