ГЛАСУВАНЕ

Едните казват да гласуваме,
а другите - да не гласуваме!
От Вота нищо не зависело,
или пък всичкото зависело!
Коя е истината - дявол знай,
но своя Глас по съвест дай!
Така, когато пак стачкуваш,
или от радост се вълнуваш,
ще бъдеш истински, защото
сражавал си се за Доброто!

Категория: