ТЪРСЕНЕ

Който търси Кривдата,
ще намери Правдата,
който скрива Кривдата,
ще загуби Правдата!

Категория: