МОБИЛИЗАЦИИ

Мобилизацията за убиване
на рускоговорящи украинци
било демократично решение,
а мобилизация за спасяване
на рускоговорящи украинци
било авторитарно решение!
Когато аршинът е различен,
мерещият с него е двуличен!

Категория: