СПИРАЧКА

свянът спирачка
на много любов е и
горестоплячка

Категория: