СЪРЦЕТО

Сърцето е щастливо,
когато е правдиво,
добро и обичливо!

Категория: