ПРИЗВАНА

„На щастието
ще пристана!“ - любовта
реши. - „Защото

съм от БОГ призвана и
ме иска то - горкото!“

Категория: