ЛЮБОВТА

Любовта на Земята
не идва от Парата,
а само от Сърцата!

Категория: