за да не преставаш

Искрата - да се
съзидава , знак е - да
не се престава ...

Искрата - да се
съзидава , шепне - да
не се престава ...

Искрата - да се
съзидава , моли - да
не се престава ...

Искрата - да се
съзидава , кара - да
не се престава ...

Искрата - да се
съзидава , тласка - да
не се престава ...

....................................

Искрата да се
съзидава , за да не
преставаш , сгрява ...

Категория: