КАКВО Е...

„Какво е „нула“,
мамо?“ - „Чеде, празнота
е и дълбае,

и така терзае, че
дори не се и трае...“

Категория: