МОЯТА МОЛИТВА

Господи, много те моля,
дай на Родината сила
и на Планетата мила
твоята вечна закрила!

Категория:

Comments

от неизпълнение
молбите -
застрашени -

колчем
всички ние сме
от БОГ отдалечени

Благодаря за важното допълнение, rhymefan!
Който към Бога
с Любов се обръща,
Бог при тревога
с Любов му отвръща!

защото
обича
с
любов
вездесъща

вселенна
изконна
и
превсемогъща

Pages