ВЗАИМНОСТ

Който към Бога
с Любов се обръща,
Бог при тревога
с Любов му отвръща!

Категория: