ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Семейството е свято! -
Тъй свише препоръчват,
че инак се чедата
от БОГ себеотлъчват...

Семействата светѝ са! -
Небето тъй вменява,
че ги и БОГ ориса -
ЛЮБОВ да ги споява!

Категория: