ЛЮБОВТА

По-силна от Смъртта,
безсмъртна Любовта
твори Живот в света!

Категория: