СЪРЦЕТО

Безгрешно е Сърцето,
подкрепяйки Доброто
в борбата му със Злото!

Категория: