СЪРЦАТА

Приличат си Сърцата,
но страдат от Съдбата
различно на Земята!

Категория: