ЗЕМЕТРЕСНИЯ

Адските земетресения
за народа са страдания
и планетни състрадания,
а не небесни наказания!

Категория: