ПРИХОД И РАЗХОД

Стана нашенският Преход
за едни милярден Приход,
а за милиони - Разход!

Категория: