НОЩ И ДЕН

Светът потъна в мрак,
дори без звезден зрак,
но ден ще грейне пак!

Категория: