ХАЙДУТИ

Хайдутин къща не храни,
но тежко му ако не брани
родния дом от душмани!

Категория: