ВЕЧНА ПАМЕТ И СЛАВА!

Който жертва си главата
за Народ и Свободата
вечно жив е на Земята!

Категория: