ГОРЕЩО ЛЯТО

Мълчи притихнала гората,
не трепва в жегата лесът
и чува се сред тишината
на ручей сребърен гласът.

Оглася бодро и звънливо
леса безгрижният поток
и буди чудото пенливо
дола задрямал и дълбок.

Далече мяркат се полята,
обвити в златна мараня
и чакат жадно небесата
да пратят хлад и ведрина.

Категория:

Comments

Няма угодия, Wendy! Добре, че лятото не пита и си върши работата, която после неизбежно харесваме. Така трябва да постъпваме и ние...И твоят лиричен стих казва точно това!

Angel Popov напѝса :

„ Мълчи притихнала
гората , не трепва
в жегата лесът

и чува се сред
тишината на ручей
сребърен гласът .

Оглася бодро
и звънливо леса
безгрижният поток

и буди чудото
пенливо дола задрямал
и дълбок .

Далече мяркат
се полята , обвити
в златна мараня

и чакат жадно
небесата да пратят
хлад и ведрина . “

Едва сега разбирам защо редом с авторите на текста и музиката на песните винаги пишат: аранжимент - еди кой си... Благодаря за новия прекрасен аранжимент, rhymefan!

Pages