РОДЕН КРАЙ

Подобно райската градина
дари ни Господ за Родина,
небесен Рай под Небесата
дари ни Господ на Земята!

Категория: