МЯРА ЗА МЯРА

Който се радва
на чуждото щастие
усилва свойто.

Който се смее
над чуждо нещастие
готви своето...

Категория:

Comments

Първи опит за "танка" - под влияние на Angel Popov :

Комуто са се
надсмивали за какво
ли не , м`оли БОГ

да им прост`и , защото
не знаят какво вършат ...

Благодаря за човешката съпричастност, rhymefan и Wendy!
Бездушието
е високомерие
и безсърдечност...

По Angel Popov - „МЯРА ЗА МЯРА“ :

Който се смее
над чуждо нещастие ,
свое си готви ...

Благодаря за сполучливата редакция, rhymefan! Промених го на "готви своето". Така се запазва приликата с предишното хайку, но се избягва повторението и акцентът става по-силен...

Pages