ПРИНУДАТА

Човек и всичко живо
Дете е на Природата!
За да бъде щастливо
пречи му Принудата!

Категория: